2018 MART CİLT 3 SAYI 1

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

Aydın TÖMER Dil Dergisi

TOMER MART 2018

ISSN: 2458-7818

e-ISSN: 2687-2617

Cilt: 3  –  Sayı: 1

DOI: 10.17932/IAU.TOMER.2016.019

TOMER Mart 2018

Editörün Mesajı

 

Araştırma Makaleleri

Afganistan’da Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Üzerine Güncel Bir Değerlendirme

Umut BAŞAR

PDF
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Akademik Dinleme Becerisinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Eylem Araştırması

Dr. Vedat HALİTOĞLU

PDF
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Kültür Aktarımı: Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti Örneği (B1-B2 Düzeyi)

Adem İŞCAN

Tufan YASSITAŞ

PDF
Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretmenlerinin Yurt Dışı Görevini Tercih Etme Nedenleri ve Görevlerine İlişkin Beklentileri

Dr. Ülker ŞEN

Dr. Ferah Burgul ADIGÜZEL

PDF
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Önemli Bir Konu: Türkçede Anlam Zenginliği

Mualla MURAT

Cihad DEMİR

PDF
DİL