Editörler Kurulu

İAÜ Adına İmtiyaz Sahibi
Doç. Dr. Mustafa AYDIN
(Mütevelli Heyet Başkanı)

Yazı İşleri Müdürü
Zeynep AKYAR

Editör
Dr. Emrah BOYLU

Teknik Hazırlık
Akademik Çalışmalar Koordinasyon Ofisi

İdari Koordinatör
Selin YILMAZ

Teknik Editör
Gözde GÜNEL

Yazışma Adresi
Florya Yerleşkesi, Beşyol Mah. İnönü Cad.
No:38 Küçükçekmece, İstanbul
Tel: 444 1 428 – Faks: 0 212 425 57 59

Yayın Kurulu
Prof. Dr. Mustafa DURMUŞ /Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet AKKAYA /Adıyaman Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet Yalçın YILMAZ / İstanbul Üniversitesi
Dr. Gürkan MORALI / Erciyes Üniversitesi

Yazı İşleri
Arş. Gör. Kübra MALTA
Arş. Gör. Büşra DOĞRU

Bilimsel Hakem Kurulu

Prof. Dr. Necati Demir / Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Fahri Temizyürek / Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Fatma Açık / Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Muhammed Eyüp Sallabaş/ Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Ali Akıncı / Rouen Üniversitesi
Prof. Dr. Adem İşcan / Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Kara / Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Akkaya / Adıyaman Üniversitesi
Prof. Dr. İhsan Kalenderoğlu / Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Kamil İşeri / Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Hakan Ülper / Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Prof. Dr. Alparslan Okur / Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Yusuf Doğan / Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Tazegül Demir / Kafkas Üniversitesi
Prof. Dr. Sefa Yüce / Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Bayram Baş / Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Sefa Yüce / Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Emrah Boylu / İstanbul Aydın Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa Altun / Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Fatma Bölükbaş / İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Deniz Melanlıoğlu / Kırıkkale Üniversitesi
Doç. Dr. Kadir Kaan Büyükikiz/ Gaziantep Üniversitesi
Doç. Dr. Selim Emiroğlu/ İstanbul Aydın Üniversitesi
Doç. Dr. Ömer Tuğrul Kara/ Çukurova Üniversitesi
Doç. Dr. Abdullah Şahin / Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Doç. Dr. Yusuf Avcı / Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Doç. Dr. Mesut Gün / Mersin Üniversitesi
Doç. Dr. Gülden Tüm / Çukurova Üniversitesi
Doç. Dr. Filiz Mete / Hacettepe Üniversitesi
Doç. Dr. Yusuf Uyar / Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Bekir İnce / Medeniyet Üniversitesi
Doç. Dr. Ülker Şen / Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Başak Uysal / Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Hatice Altunkaya /Adnan Menderes Üniversitesi
Doç. Dr. Bilge Bağcı Ayrancı / Adnan Menderes Üniversitesi
Doç. Dr. Gökçen Göçen / Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Doç. Dr. Efecan Karagöl / Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Doç. Dr. Mehtap Güneş Özden / Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Doç. Dr. Nurşat Biçer / Amasya Üniversitesi
Doç. Dr. Demet Kardaş / Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Ersoy Topuzkanmış / Balıkesir Üniversitesi
Dr. Fatih Kana / Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Dr. Umut Başar / Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Dr. Burak Tüfekçioğlu/ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Dr. Mehmet Ali Bahar / Erciyes Üniversitesi
Dr. Erol Barın / Başkent Üniversitesi
Dr. Mehmet Emre Çelik/ Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Önder Çangal / Gaziantep Üniversitesi

 

 

DİL