Editorial Board

Proprietor
Assoc. Prof. Mustafa Aydın
(Chairman of the Board of Trustees)

Editor in Chief
Zeynep AKYAR

Editor
Doç. Dr. Emrah BOYLU

Academic Studies
Coordination Office (ASCO)

Administrative Coordinator
Dr. Öğr. Üyesi Burak SÖNMEZER

Graphic Design
Deniz Selen KAĞITCI

Correspondence Address
Florya Yerleşkesi, Beşyol Mah. İnönü Cad.
No:38 Küçükçekmece, İstanbul
Tel: 444 1 428 – Faks: 0 212 425 57 59

Editorial Board

Prof. Dr. Zhinxing SHEN (Zhejiang International Studies Ünv./ Hangzhou)

Prof. Dr. Ahmet AKKAYA /Adıyaman Üniversitesi

Assoc. Dr. Mehmet Yalçın YILMAZ / İstanbul Aydın Üniversitesi

Doç. Dr. Gürkan MORALI / Erciyes Üniversitesi

Doç. Dr. Mete Yusuf USTABULUT / Bayburt Üniversitesi

Editorial Office
Arş. Gör. Kübra MALTA
Arş. Gör. Büşra DOĞRU

Scientific Board

Prof. Dr. Nezir Temur/Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Kurt/Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Nihal Çalışkan/Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Necati Demir / Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Fahri Temizyürek / Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Fatma Açık / Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Durmuş/ Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Muhammed Eyüp Sallabaş/ Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Bayram Baş / Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Murat Özbay/Kırıkkale Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Ali Akıncı / Rouen Üniversitesi

Prof. Dr. Aliye Uslu Üsten/Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Adem İşcan / Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Prof. Dr. Asuman Akay Ahmet / Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı / Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Latif Beyleri / Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Gıyasettin Aytaş / Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Hülya Pilancı / Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Kara / Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet Akkaya / Adıyaman Üniversitesi

Prof. Dr. İhsan Kalenderoğlu / Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Yılmaz Yeşil/Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Kamil İşeri / Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Hakan Ülper / Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Prof. Dr. Sefa Yüce / Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Alparslan Okur / Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Yusuf Doğan / Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Fatma Bölükbaş / Cerrahpaşa-İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Deniz Melanlıoğlu / İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Tazegül Demir / Kafkas Üniversitesi

Prof. Dr. Kemalettin Deniz /Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Mesut Gün / Mersin Üniversitesi

Prof. Dr. Yusuf Avcı / Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Assoc. Prof. Mustafa Altun / Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Kadir Kaan Büyükikiz/ Gaziantep Üniversitesi

Doç. Dr. Ömer Tuğrul Kara/ Çukurova Üniversitesi

Assoc. Prof. Abdullah Şahin / Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Assoc. Dr. Efecan Karagöl / Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Assoc. Dr. Demet Kardaş / Gazi Üniversitesi

Assoc. Prof. Gülden Tüm / Çukurova Üniversitesi

Assoc. Prof. Filiz Mete / Hacettepe Üniversitesi

Assoc. Prof. Yusuf Uyar / Gazi Üniversitesi

Assoc. Prof. Bekir İnce / Medeniyet Üniversitesi

Assoc. Prof. Ülker Şen / Gazi Üniversitesi

Assoc. Dr. Başak Uysal / Gazi Üniversitesi

Assoc. Prof. Ömer Tuğrul Kara / Çukurova Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa Altun /Sakarya Üniversitesi

Assoc. Dr. Hatice Altunkaya /Adnan Menderes Üniversitesi

Doç. Dr. Bilge Bağcı Ayrancı / Bozok Üniversitesi

Assoc. Dr. Gökçen Göçen / Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Doç. Dr. Mehtap Güneş Özden / Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Assoc. Dr. Nurşat Biçer / Amasya Üniversitesi

Assoc. Dr. Ersoy Topuzkanmış / Balıkesir Üniversitesi

Doç. Dr. Umut Başar / Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Doç. Dr. Burak Tüfekçioğlu/ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet Ali Bahar / Erciyes Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet Emre Çelik/ Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Doç. Dr. Önder Çangal/ Gaziantep Üniversitesi

Doç. Dr. Aslı Fişekçioğlu / Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. Üzeyir Söğümlü / Ordu Üniversitesi

Doç. Dr. Ahmet Başkan/Hitit Üniversitesi

Dr. Kerim Sarıgül/ Gazi Üniversitesi

Dr. Haluk Güngör / Gazi Üniversitesi

Dr. Latif İltar / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Dr. Fatih Kana / Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Dr. Kürşat Yorgancı/ Yıldız Teknik Üniversitesi

Dr. Cihat Burak Korkmaz/ Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

DİL