Editorial Board

Proprietor
Assoc. Prof. Mustafa Aydın
(Chairman of the Board of Trustees)

Editor in Chief
Zeynep AKYAR

Editor
Dr. Emrah BOYLU

Academic Studies
Coordination Office (ASCO)

Administrative Coordinator
Selin YILMAZ

Graphic Design
Gözde GÜNEL

Correspondence Address
Florya Yerleşkesi, Beşyol Mah. İnönü Cad.
No:38 Küçükçekmece, İstanbul
Tel: 444 1 428 – Faks: 0 212 425 57 59

Editorial Board
Prof. Dr. Mustafa DURMUŞ /Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet AKKAYA /Adıyaman Üniversitesi
Assoc. Dr. Mehmet Yalçın YILMAZ / İstanbul Aydın Üniversitesi
Dr. Gürkan MORALI / Erciyes Üniversitesi

Editorial Office
Arş. Gör. Kübra MALTA
Arş. Gör. Büşra DOĞRU

Scientific Board

Prof. Dr. Necati Demir / Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Fahri Temizyürek / Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Fatma Açık / Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Muhammed Eyüp Sallabaş/ Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Ali Akıncı / Rouen Üniversitesi
Prof. Dr. Adem İşcan / Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Kara / Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Akkaya / Adıyaman Üniversitesi
Prof. Dr. İhsan Kalenderoğlu / Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Kamil İşeri / Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Hakan Ülper / Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Prof. Dr. Alparslan Okur / Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Yusuf Doğan / Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Tazegül Demir / Kafkas Üniversitesi
Prof. Dr. Sefa Yüce / Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Bayram Baş / Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Sefa Yüce / Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Emrah Boylu / İstanbul Aydın Üniversitesi
Assoc. Prof. Mustafa Altun / Sakarya Üniversitesi
Assoc. Prof. Fatma Bölükbaş / İstanbul Üniversitesi
Assoc. Prof. Deniz Melanlıoğlu / Kırıkkale Üniversitesi
Doç. Dr. Kadir Kaan Büyükikiz/ Gaziantep Üniversitesi
Doç. Dr. Selim Emiroğlu/ İstanbul Aydın Üniversitesi
Doç. Dr. Ömer Tuğrul Kara/ Çukurova Üniversitesi
Assoc. Prof. Abdullah Şahin / Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Assoc. Prof. Yusuf Avcı / Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Doç. Dr. Mesut Gün / Mersin Üniversitesi
Assoc. Prof. Gülden Tüm / Çukurova Üniversitesi
Assoc. Prof. Filiz Mete / Hacettepe Üniversitesi
Assoc. Prof. Yusuf Uyar / Gazi Üniversitesi
Assoc. Prof. Bekir İnce / Medeniyet Üniversitesi
Assoc. Prof. Ülker Şen / Gazi Üniversitesi
Assoc. Dr. Başak Uysal / Gazi Üniversitesi
Assoc. Dr. Hatice Altunkaya /Adnan Menderes Üniversitesi
Assoc. Dr. Bilge Bağcı Ayrancı / Adnan Menderes Üniversitesi
Assoc. Dr. Gökçen Göçen / Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Assoc. Dr. Efecan Karagöl / Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Doç. Dr. Mehtap Güneş Özden / Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Assoc. Dr. Nurşat Biçer / Amasya Üniversitesi
Assoc. Dr. Demet Kardaş / Gazi Üniversitesi
Assoc. Dr. Ersoy Topuzkanmış / Balıkesir Üniversitesi
Dr. Fatih Kana / Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Dr. Umut Başar / Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Dr. Burak Tüfekçioğlu/ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Dr. Mehmet Ali Bahar / Erciyes Üniversitesi
Dr. Erol Barın / Başkent Üniversitesi
Dr. Mehmet Emre Çelik/ Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Önder Çangal / Gaziantep Üniversitesi

 

 

DİL