2019 EYLÜL CİLT 4 SAYI 2

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

Aydın TÖMER Dil Dergisi

TOMER EYLÜL 2019

ISSN: 2458-7818

e-ISSN: 2687-2617

Cilt: 4  –  Sayı: 2

DOI: 10.17932/IAU.TOMER.2016.019

TOMER Eylül 2019

Editörün Mesajı

Araştırma Makaleleri

Uluslararası Öğrencilere Yönelik Akademik Türkçe Okuma Metinlerinin ve Etkinliklerinin Değerlendirilmesi: Bir Doküman İncelemesi

Dr. Öğr. Üyesi Gürkan MORALI

PDF
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yazma Kaygısı

Halime BARIŞ

Ülker ŞEN

PDF
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dil İhtiyaç Analizi: Polonya Örneği

Serkan İPEK

Nilgün ÇELİK

PDF
DİL