2022 MART CİLT 7 SAYI 1

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

Aydın TÖMER Dil Dergisi

TOMER MART 2022

ISSN: 2458-7818

e-ISSN: 2687-2617

Cilt: 7  –  Sayı: 1

DOI: 10.17932/IAU.TOMER.2016.019/2022.701

TOMER Mart 2022

Editörün Mesajı

 

Araştırma Makaleleri

Çocuklara Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kültürlerarası Farkındalık ve Kültürlerarası İletişim Yetisi

Intercultural Awareness and Communication Abilities in Teaching Turkish as a Foreign Language to Children

Emine Kurt

PDF
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dijital Öyküleme Aracılığıyla Kültürel Ögelerin Aktarımı

Transfer of Cultural Elements Through Digital Storytelling in Teaching Turkish to Foreigners

Tuncay Türkben

Emre Alptekin

PDF
Yabancı Gezginler İçin 20. Yüzyılda Türkçe-İngilizce İki dilli Yazılmış Kitapların Dil Eğitimi Açısından Analizi

Analysis of Turkish-English Bilingual Books Written for Foreign Travellers in the 20th Century in Terms of Language Education

Elif Ermağan

PDF
İki Dilli Türk Çocuklarının Türkçe Öğrenme Sorunları: Almanya Örneği

Turkish Language Learning Problems of Bilingual Turkish Children: The Case of Germany

Kübra Şengül

Göknur Çetin

PDF
Türkçenin İkinci Dil Olarak Öğretiminde Telaffuz Becerisi Açısından Karaokenin Kullanılması

The Use of Karaoke in the Teaching Turkish as a Second Language in terms of Pronunciation Skills

Bilal Ferhat Karadağ

Merve Dinçer

PDF
TOMER MART 2022 CİLT 7 SAYI 1 DOI LİSTESİ PDF
DİL