2021 EYLÜL CİLT 6 SAYI 2

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

Aydın TÖMER Dil Dergisi

TOMER EYLÜL 2021

ISSN: 2458-7818

e-ISSN: 2687-2617

Cilt: 6  –  Sayı: 2

DOI: 10.17932/IAU.TOMER.2016.019/2021.602

TOMER Eylül 2021

Editörün Mesajı

Araştırma Makaleleri

Uzaktan Eğitim Sürecinde İkinci/Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarına Yönelik Öğretici Görüşleri

Instructors’ Views on Turkish Teaching Textbooks as a Second / Foreign Language in the Distance Education Period

Efecan KARAGÖL

PDF
2018 Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Başvuru Metninin Program Geliştirme Ölçütleri Açısından Değerlendirilmesi

Evaluation of the 2018 European Common Application Framework for Languages in Accordance with the Curriculum Development Criteria

Tuncay AYVERDİ

Enes GÜLEÇ

PDF
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Afrikalı Öğrencilerin Utangaçlık ve Sosyalleşememe Sorunu

The Problem of Shyness and Socialization of African Students Learning Turkish as Foreign Language

Ezgi Nursemin SÖNMEZ

PDF
Çok Kültürlü Sınıflarda Görev Yapan Öğretmenlerin Kültürel Etkileşim Hakkındaki Görüşleri

Opinions of Teachers Working in Multicultural Classrooms on Cultural Interaction

Nurşat BİÇER

Zeynep Dilek ALPTEKİN

PDF
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yazma Becerisinin Eğitimi Üzerine Değerlendirme

Evaluation on Education of Writing Skills in Turkish Teaching to Foreigners

Aslı UYSAL

Sena ZORPUZAN

PDF
TOMER EYLÜL 2021 CİLT 6 SAYI 2 DOI LİSTESİ PDF
DİL