2020 MART CİLT 5 SAYI 1

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

Aydın TÖMER Dil Dergisi

TOMER MART 2020

ISSN: 2458-7818

e-ISSN: 2687-2617

Cilt: 5  –  Sayı: 1

DOI: 10.17932/IAU.TOMER.2016.019/2020.501

TOMER Mart 2020

Editörün Mesajı

 

Araştırma Makaleleri

Yabancılar İçin Türkçe Okuma Kitaplarında İkilemeler, Deyimler ve Atasözleri: Anadolu ve Dede Korkut Hikâye Setleri

Gökçen GÖÇEN

Hilal YAZICI

Gülcan KALDIRIM

PDF
Suriyeli İlkokul Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarındaki Hataların İncelemesi

Furkan ŞAHİN

PDF
Kapsayıcı Eğitim Kursu Alan Öğretmenlerin İkinci Dil Olarak Türkçe Öğretimi İle İlgili Görüşleri

Şengül KILIÇ AVAN

İhsan KALENDEROĞLU

PDF
2018 (CEFR) Diller için Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi Yeni Açıklamalar Metninde Okuma Becerisine Yönelik İncelemeler

Nilgün ÇELİK

Serdar BAŞUTKU

PDF
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminin Sorunlarına İlişkin Bir Değerlendirme

Adem İŞCAN

PDF
TOMER MART 2020 CİLT 5 SAYI 1 DOI LİSTESİ PDF
DİL