2020 EYLÜL CİLT 5 SAYI 2

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

Aydın TÖMER Dil Dergisi

TOMER EYLÜL 2020

ISSN: 2458-7818

e-ISSN: 2687-2617

Cilt: 5  –  Sayı: 2

DOI: 10.17932/IAU.TOMER.2016.019/2020.502

TOMER Eylül 2020

Editörün Mesajı

Araştırma Makaleleri

Yabancı/İkinci Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Metne Müdahale: Uygulamalı Bir Değiştirim Örneği Olarak ‘Deneme’

Intervention to the Text in Teaching Turkish as a Foreign / Second Language: ‘Essay’ as an Example of Applied Change

İbrahim Fatih DEMİREL

PDF
Türkçe Öğrenen Yabancı Öğrencilerin Yazılı Anlatım Metinlerinin Sesli Harflerin Yazımı Açısından Değerlendirilmesi

Evaluation of Written Text of Foreign Language Students Learning Turkish in Terms of Writing Vowels

Fatih KANA

Aysu GÜZEL

PDF
Yabancı Dil Öğretiminde Konuşma Becerisinin Geliştirilmesi ve Ölçme Değerlendirme Süreçlerine Yönelik Düşünceler: Öğretici Yeterlikleri 

Improvement of Speaking Skills in Foreign Language Teaching and Thoughts on Assessment and Evaluation Process: Instructors Competencies

Ezgi İNAL

PDF
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Ders Kitaplarındaki Konu Seçiminin Yazma Becerisine Etkisi 

The Effect of Topic Selection in Textbooks on Writing Skills in Teaching Turkish as a Foreign Language

Aslı KOÇAK 

PDF
Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğreten Öğreticilerin Staj Uygulamasına Yönelik Görüşleri: Aydın TÖMER Örneği

Views of Instructors Teaching Turkish as a Foreign Language on Internship Practice: The Case of Aydın TOMER

Fatih ARSLANBAŞ 

PDF
TOMER EYLÜL 2020 CİLT 5 SAYI 2 DOI LİSTESİ PDF
DİL