2019 MART CİLT 4 SAYI 1

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

Aydın TÖMER Dil Dergisi

TOMER MART 2019

ISSN: 2458-7818

e-ISSN: 2687-2617

Cilt: 4  –  Sayı: 1

DOI: 10.17932/IAU.TOMER.2016.019

TOMER Mart 2019

Editörün Mesajı

 

Araştırma Makaleleri

Kırgızlara Türkçe Öğretiminde Ad Durum Eklerinin Yeri

Sibel BARCIN

PDF
Yabancı Uyruklu İlköğretim Öğrencilerinin Yazma Becerisi Özyeterliliklerinin Belirlenmesi: Kastamonu Örneklemi

Şengül KILIÇ AVAN

İhsan KALENDEROĞLU

PDF
Filistinli Öğrencilerin Türkçe Öğrenirken Temel Düzeyde (A1-A2) Karşılaştıkları Ortak Güçlükler

Salih TUZLUKAYA

PDF
DİL