2023 MART CİLT 8 SAYI 1

İSTANBUL AYDIN UNIVERSITY

Aydın TÖMER Dil Dergisi

TOMER MART 2023

ISSN: 2458-7818

e-ISSN: 2687-2617

Volume: 8  –  Issue: 1

DOI: 10.17932/IAU.TOMER.2016.019/2023.801

TOMER Mart 2023

Editor's Message

 

Research Articles

“Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarındaki Alıntı Sözcüklerin İncelenmesi: Yedi İklim Türkçe Seti (B1-B2 Ders Kitabı) Örneği”

Examination of Loan Words in the Textbooks of Teaching Turkish to Foreigners: Example of Yedi İklim Turkish Set (B1-B2 Textbook)

Salih KESİCİ

PDF
Almanya Üniversitelerinde Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimine Yönelik Verilen Derslerin Değerlendirilmesi

Evaluation of the Courses Given in German Universities for Teaching Turkish as a Foreign Language

Ülker ŞEN

Gamze DELİOĞLU

PDF
Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlere Hareketli Resimlerle Atasözleri ve Deyimlerin Öğretimi

Teaching Proverbs and Idioms with Mooving Pictures Learners of Turkish as a Foreign Language

Dilay Ceren ÇELİK

Selim EMİROĞLU

PDF
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Ders ve Çalışma Kitaplarında Geleneksel El Sanatları: Yedi İklim Türkçe Seti Örneği

Traditional Handicrafts in Sets for Teaching Turkish as a Foreign Language: Example of Yedi İklim Turkish Sets

Nurşen ÇOLAK

PDF
Atasözlerinin Öğretiminde Canlandırma Yönteminin Geleneksel Yöntemle Karşılaştırılması

Comparison of the Animation Method in Teaching Proverbs with the Traditional Method

Bilge BAĞCI AYRANCI

Filiz METE

PDF
Yedi İklim Ders Kitaplarındaki Deyim Kullanımına Dair Sıklık İncelemesi

Frequency Analysis of Idiom Usage in “ Yedi İklim” Textbooks

Kadir KAPLAN

Merve İMAÇ

PDF
TOMER MART 2023 CİLT 8 SAYI 1 DOI LİSTESİ PDF
DİL