2022 EYLÜL CİLT 7 SAYI 2

İSTANBUL AYDIN UNIVERSITY

Aydın TÖMER Dil Dergisi

TOMER EYLÜL 2022

ISSN: 2458-7818

e-ISSN: 2687-2617

Volume: 7  –  Issue: 2

DOI: 10.17932/IAU.TOMER.2016.019/2022.702

TOMER Eylül 2022

Editor's Message

 

Research Articles

Yabancı Dil Öğretiminde Kaygı Üzerine Yapılan Çalışmaların İncelenmesi

Investigation of Studies on Anxiety in Foreign Language Teaching

Nilgün ÇELİK

Burcu KABAN

PDF
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Teknoloji Tabanlı Konular Üzerine Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

Analysis of Postgraduate Theses on Technology-Based Subjects in Teaching Turkish as a Foreign Language

Furkan SALLABAŞ

Tuğçe POLAT

PDF
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Alanına Yönelik Algı ve Görüşleri

Perceptions and Opinions of Education Faculty Students towards Teaching Turkish as a Foreign Language

İbrahim Fatih DEMİREL

Burcu ÖZTÜRK

PDF
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Edebî Metin Kullanımı: Nasreddin Hoca Fıkraları

The Use of Literary Texts in Teaching Turkish as a Foreign Language: Nasreddin Hodja Anecdotes

Gonca KIRBAŞ

PDF
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kullanılan Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinin Ön Hazırlık Çalışmaları

Examining the Preparation Studies of Reading Texts in the Textbooks Used in Teaching Turkish as a Foreign Language

İsmail AYDOĞDU

PDF
Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Okuma Öz Yeterliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Investigation of Reading Self-Efficacy of Turkish as a Foreign Language Learners in Terms of Various Variables

Taşkın SOYSAL

PDF
TOMER EYLÜL 2022 CİLT 7 SAYI 2 DOI LİSTESİ PDF
DİL