2021 MARCH VOLUME 6 ISSUE 1

İSTANBUL AYDIN UNIVERSITY

Aydın TÖMER Dil Dergisi

TOMER MARCH 2021

ISSN: 2458-7818

e-ISSN: 2687-2617

Volume: 6  –  Issue: 1

DOI: 10.17932/IAU.TOMER.2016.019/2021.601

TOMER March 2021

Editor's Message

 

Research Articles

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Akran Değerlendirmenin Konuşma Becerisine Etkisi

The Effect of Peer Assessment on Speaking Skill in Teaching Turkish as a Foreign Language

Emre BAYRAKDAR

Saadet MALTEPE

PDF
İngiltere’de Yükseköğretimde Türkçe Öğretimi: Exeter Üniversitesi Örneği

The State of Turkish Teaching in Higher Education in England: University of Exeter Case

Burcu ÖZTÜRK

PDF
Uluslararası Öğrenciler için Hazırlanan Akademik Türkçe Ders Kitaplarındaki Konuşma Görevleri ve Yeterlilikleri

Speaking Tasks and Speaking Competencies in Academic Turkish Coursebooks for International Students

Gökçen GÖÇEN

PDF
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğreten Öğretmenlerin Avrupa Ortak Başvuru Metni Hakkındaki Düşünceleri

The Opinions of Teachers Who Teach Turkish as a Foreign Language on the Common European Framework of Reference for Languages

Burak SÖZER

Hülya PİLANCI

PDF
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Söz Varlığı ve Sözcük Öğretimi Üzerine Bir Değerlendirme: 1981-2021 Lisansüstü Tezler

An Evaluation on Vocabulary and Vocabulary Teaching in Teaching Turkish as a Foreign Language: 1981-2021 Postgraduate Theses

Sedat EROL

PDF
TOMER MARCH 2021 VOLUME 6 ISSUE 1 DOI LIST PDF
DİL