2016 SEPTEMBER VOLUME 1 ISSUE 2

İSTANBUL AYDIN UNIVERSITY

Aydın TÖMER Dil Dergisi

TOMER SEPTEMBER 2016

ISSN: 2458-7818

e-ISSN: 2687-2617

Volume: 1  –  Issue: 2

DOI: 10.17932/IAU.TOMER.2016.019

TOMER September 2016

Editor's Message

 

Research Articles

Romanya’da Türk Dili Tarihi ve Dobruca’daki (Köstence) Türkoloji Eğitimi

Mete Yusuf USTABULUT

Kürşad KARA

PDF
Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Uluslararası Öğrencilerde ve Eğitim Dili Türkçe Olan Üniversitelere Gidenlerde Türkçe Algısı 

İbrahim DİLEK

PDF
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Anlamsal Açıdan Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

İzlem DEMİRALAY

PDF
Yabancılara Türkçe Öğretimi İçin Hazırlanan Türkçe Sözlüklerde Metod: Divânü Lügâti’t- Türk ve Bulgâtü’l- Müştak Örneği

Araş. Gör. Rabia AKSU

PDF
Yunus Emre Enstitüsü Yedi İklim Türkçe Setinin (Temel Seviye: A1, A2) Yapılandırmacılık Bağlamında Değerlendirilmesi

Umut BAŞAR

PDF
DİL